Jídlo se připravuje v kuchyni, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2004. Je dopravováno výtahem do přípravných kuchyněk u tříd.

Podávání jídla:      
svačina   8,50 -   9,20 hodin
oběd 12,00 - 12,45 hodin
svačina 14,30 - 15,15 hodin

Vchod k vedoucí školní jídelny je v zadní části budovy MŠ.

Pitný režim: je zajištěn po celý den ve všech třídách i při pobytu na zahradě (za každého počasí).

Za pitný režim odpovídá školní jídelna.

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTEM NENOSILI VLASTNÍ NÁPOJE (za tyto školní jídelna neodpovídá).


STRAVNÉ

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

Děti jsou zařazeny do dvou věkových skupin dle věku:
- děti od 3 do 6 let: celodenní stravné 35,-Kč
- děti, které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku 7 let (OŠD):
celodenní stravné 39,-Kč

Placení se provádí: převodem z účtu, inkasem, nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ ve stanoveném termínu. V nejnutnějším případě složenkou a to v daném měsíci do 25. na měsíc následující.
Stravné je hrazeno zálohově. Číslo účtu 27-6620090227/0100 
Při bezhotovostním placení je nutné uvádět do poznámky jméno dítěte.

Dle §35 školského zákona může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí stravné ve stanoveném termínu. 
Dle §119 je zakázán odběr jídla do přinesených nádob (dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení).

Pokud nebude úplata za vzdělávání a stravné uhrazeno ve stanovených termínech, nebude dítě přijato do MŠ do doby uhrazení - s vyjímkou povinného předškolního vzdělávání.

V září se platí 2x do 10.9. za září; do 25.9. za říjen.

Přihlášku ke stravování vyplní rodiče na začátku každého školního roku. Formulář obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutné do přihlášky uvést o jaké omezení se jedná spolu s písemným vyjádřením lékaře.

Odlašování ze stravování se provádí písemně do omluvného sešitu dětí, nebo telefonicky na tel. 257 317 686, 606 176 275 (možno i formou SMS, nebo emailem: omluvymszelmost@seznam.cz) den předem, nebo do 8,15 hodin ráno. V případě, že nebude dítě do této doby odhlášeno, je mu za tento den započítáno stravné.

Vyúčtování se provádí každý měsíc. Po uzávěrce bude přeplatek stravného převeden do dalšího měsíce. Na konci školního roku se po domluvě s rodiči přeplatky vrací na účet, vyplatí v hotovosti z pokladny, příp. se menší částky převedou do dalšího školního roku. 

Žádáme o dodržování přesného rozpisu úředních hodin vedoucí ŠJ.

Úřední hodiny: liché pondělí   7,00 - 10,00 hodin
  sudá středa 13,00 - 17,30 hodin

Veškeré další informace vám ráda podá vedoucí ŠJ: 257 317 686,sjzelmost@seznam.cz
JÍDELNÍČEK

24.6. - 28.6. 2019

PONDĚLÍ
chléb, šunkový sýr, mléko, cherry rajče (1,7)
polévka čočková
kuřecí řízek, brambory, čaj
vánočka, mléko, jablko (1,7)


ÚTERÝ
houska, pomazánka vajíčková, bílá káva, bluma (1,3,7)
polévka bramboračka
krupicová kaše, čaj (1)
rohlík, máslo, kakao, banán (1,7)


STŘEDA 
veka, zeleninová obloha, mléko (1,7)
polévka česnečka s krupkami
ragů, těstoviny, čaj
cereálie s mlékem, bluma (1,7)


ČTVRTEK
střapatý chléb, čaj, mrkev (1)
polévka vývar s nočky 
fazolový kotlík, rohlík, čaj
celozrnný croissant, mléko, meloun (1,7)


PÁTEK
houska, žervé, ochucené mléko, hruška (1,7)
polévka rajská
halušky se zelím, čaj
litá buchta, mléko, ovoce (1,7)


Změna jídelníčku vyhrazena


 

 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus