PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Tematické výlety do Prokopského údolí, Vyšehrad aj.  
předškolní třídy podzim, jaro
Divadelní představení - dle rozpisu a objednávek  všechny třídy každý měsíc
Kdo si hraje, nezlobí - soutěžní odpoledne všechny třídy 19. 9.
Den stromů  starší děti 20. 10.
Tvořivé dílny - podzimní přírodniny  všechny třídy říjen
Dýňové slavnosti všechny třídy listopad
Mikulášská nadílka  všechny třídy 5. 12.
Čertí den  starší třídy   prosinec
Tvořivé dílny – adventní všechny třídy prosinec
Výlet do Vánoční Čechovy stodoly  všechny třídy 11. 12.
Vánoční posezení s vystoupením dětí  všechny třídy prosinec
Návštěvy 1. třídy ZŠ Kořenského, Radlická, Santoška červená + žlutá třída leden
Lyžařská školička  předškolní děti 27. - 31. 3.  
Masopustní karneval všechny třídy únor
Návštěva knihovny  červená + žlutá třída každý měsíc
Velikonoční tvořivé dílny  všechny třídy duben
Velikonoční výlet ?  všechny třídy březen, duben
Škola v přírodě Čestice  starší děti  6. - 13. 3. 
Čarodějnice - dopoledne i odpoledne  všechny třídy 29. dubna
Plavání  starší děti 2. pololetí
Hasiči- zbrojnice předškolní třídy září, květen
Pro maminky k svátku - výroba dárků  všechny třídy květen
Tematické výlety po Praze  červená + žlutá třída květen, červen
Oslava MDD všechny třídy  červen
Planetárium  předškolní třídy duben, červen
Školní výlet do ZOO  všechny třídy květen
Školní výlet do Mirákula? všechny třídy červen
Zahradní slavnost + rozloučení s předškoláky  všechny třídy 9. červen

Ostatní neplánované akce vyplynou z průběžných nabídek a z dané situace.
Dozvíte se o nichz nástěnek a webových stránek MŠ.
Např. Stanice mladých přírodovědcůAkce pořádané MěČ Prahy 5 - zřizovatelem

 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus