Ve středu 1.5. a 8.5.2019 je státní svátek.

Mateřská škola je UZAVŘENA.


Prázdninový provoz mateřských škol 2019

V týdnu  1.7. - 4.7.2019 a 19.8. - 30.8. 2019 jsou UZAVŘENY všechny MŠ na PRAZE  5. 

 Prázdninový provoz je zajišťován pouze pro zaměstnané rodiče.
Děkujeme za pochopení.

 

Oblast : Smíchov, Košíře, Jinonice, Radlice a Motol v těchto termínech:

8.7. - 19.7.2019 22.7. - 2.8.2019 5.8. - 16.8.2019

Mateřská škola
"U Krtečka" Praha 5 - Motol,
Kudrnova 235

Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

 

Mateřská škola
Praha 5 - Smíchov,
Kroupova 2775/2

Mgr. Zuzana Legnerova

 

Základní a mateřská škola
Grafická 13/1060
odloučené pracoviště
MŠ Holečkova 38,
Praha 5 - Smíchov

Mgr. Radmila Jedličková

Základní a mateřská škola
Praha 5 - Smíchov,
Kořenského 10/760
odloučené pracoviště
MŠ náměstí 14. října 2994/9a

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková

Mateřská škola
"Slunéčko" Praha 5 - Košíře,
Beníškové 988

Bc. Denisa Štenglová

 

Mateřská škola
Praha 5 - Smíchov,
Nad Palatou 613/29
pouze odloučené pracoviště
MŠ Pod Lipkami

Bc. Pavla Vocelková

Všechny MŠ a MŠ při ZŠ budou uzavřeny v termínech 1. - 4.7.2019 a dále 19. - 30.8.2019. *

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

Zájem o docházku svého dítěte zapište do 24.5.2019 do seznamu na nástěnce v šatně.

V ředitelně si  29.5.2019 od 13.00 – 17.00 hodin vyzvedněte přihlášku k prázdninovému provozu do konkrétní MŠ a kopii evidenčního listu Vašeho dítěte.

Vyplněnou přihlášku odevzdáte sami v MŠ, která má provoz, zároveň uhradíte poplatek ze stravné a školné v odpovídající výši ve stanovený den. Odevzdání přihlášky a platby v MŠ, kam bude dítě o prázdninách docházet:

10.6.2019 od   8,30 - 17,00 MŠ Kudrnova/U Krtečka  (v kanceláři ŠJ)
11.6.2019 od 12,00 - 18,00 MŠ Beníškové/Slunéčko (v kanceláři ŠJ Naskové 5)
11.6.2019 od 15,00 - 17,00 MŠ Kroupova (v ředitelně MŠ)
12.6.2019 od 13,00 - 17,00 ZŠ a MŠ Grafická  (v kanceláři ved. učitelky Holečkova 38)
13.6.2019 od 13,00 - 17,00 MŠ Nad Palatou (v ředitelně MŠ Pod Lipkami 5)
18.6.2019 od 13,30 - 17,00 ZŠ a MŠ Kořenského (v ředitelně MŠ náměstí 14. října 9a)


Úplata za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen 2019 je stanovena ředitelkou školy takto:
-  Pokud dítě nenavštěvuje v těchto měsících mateřskou školu, je úplata 0,- Kč.
-  Pro docházející děti na prázdninový provoz je stanovena výše úplaty v poměrné výši v konkrétních mateřských školách

 

Zahájení školního roku 2019/2020 je 2. září 2019.


Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 18.4.2019.
Prosíme nahlásit, zda Vaše dítě půjde do MŠ v tento den.

V době velikonočních svátků 19.4. - 22.4.2019 

je MŠ UZAVŘENA.


Vážení rodiče,

ve třídách nahlaste, zda Vaše dítě půjde do MŠ v době pololetních školních prázdnin -
pátek 1.2.2019 a jarních prázdnin 11. - 15.2.2019.

V době školních prázdnin bude provoz MŠ omezen - pouze pro nutné nahlášené případy.

Kroužky ani plavání v tyto dny nejsou.

Děkujeme za pochopení


Vzhledem k velice nízkému počtu přihlášených dětí na středu 2.1.2019 bude MŠ UZAVŘENA.

Provoz MŠ bude od čtvrtku 3.1.2019.

Přejeme všem klidné, odpočinkové vánoční svátky v kruhu rodinném.
Budeme se těšit v novém roce 2019.

Vedení a zaměstnanci MŠ


V době vánočních prázdnin od 22.12.2018 do 1.1.2019
je mateřská škola UZAVŘENA. 

Ve středu 2.1.2019 je provoz MŠ omezen.
Ve třídě nahlašte, zda Vaše dítě přijde do MŠ.


V pondělí 29.10. a v úterý 30.10. jsou školní podzimní prázdniny.

Provoz MŠ bude omezen pro nutné případy.
Prosíme, nahlaste ve třídě, zda Vaše dítě půjde do MŠ.

Děkujeme za pochopení.


Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku 2018/2019     3.9.2018
Podzimní prázdniny     29. - 30.10.2018
Vánoční prázdniny     22.12.2018 - 2.1.2019
Konec I.pololetí     31.1.2019
Pololetní prázdniny     1.2.2019
Jarní prázdniny     11.2. - 17.2.2019
Velikonoční prázdniny     18.4. - 19.4.2019
Státní svátek     28.9.2018
      24. - 26.12.2018
      1.1.2019
      19.4.2019
      22.4.2019
      1.5.2019
      8.5.2019
Konec školního roku 2018/2019     28.6.2019
Hlavní prázdniny     29.6. - 1.9.2019
Zahájení školního roku 2019/2020     2.9.2019
 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus