ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA  ROK  2020/2021

NOVÉ  INFORMACE:

Seznam přijatých a nepřijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 4. června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE DNE 16. 6. 2020 V 16.30  KONAT SCHŮZKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ČERVENÉ TŘÍDĚ. 

Zde Vám bude předáno Rozhodnutí o přijetí, vypíšete Přihlášku ke stravování, obdržíte potřebné podrobné informace o docházce do MŠ.

Jelikož se nekonal Den otevřených dveří, prohlédneme si společně mateřskou školu.


Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte 10. 6. 2020 mezi 9. 00 - 14. 00 hodinou. Zároveň se dozvíte, jaká je možnost přijetí.


Zápis proběhne elektronickou formou v aplikaci:

 http://zapisdoms.praha5.cz

V případě, že nemáte přístup k internetu nebo tiskárně, je možné Žádost vyplnit na MČ Praha 5 – odboru školství, kde je ale nutné se předem telefonicky objednat:

1. patro - č. dv. 115 - Olivie Zemanová, tel. 2570003031

1. patro - č. dv. 115 - Marcela Dočkalová, tel. 2570001881

1. patro - č. dv. 117 - Lucie Marešová, tel. 257000459 


Žádost je možné do naší MŠ předat následujícími způsoby:

- e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: mszelmost@centrum.cz - do 4. 5. 2020

- datovou schránkou fyzické osoby na: tvakxs8 - do 4. 5. 2020

- zasláním prostřednictví České pošty - do 4. 5. 2020 

- osobně - 4. 5. a 5. 5. 2020 pro osobní předání je z důvodu Nařízení vlády ze dne 18. 3. 2020 č.247 - II./c.
nutná rezervace termínu dle volných kapacit - telefonicky na čísle 606 176 275,
aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob.

Z hygienických důvodů vyžadujeme setkání se zakrytými ústy a nosem.              

v pondělí 4. 5. 2020 v  9.00 - 12.00   a  13.00 - 17.00 hodin 

v úterý 5. 5. 2020 pouze od   9.00  -  13.00 hodin

 

Doručená "Žádost" bude obsahovat: 

-  řádně vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s podepsanými souhlasy 

-  doložení řádného očkování dítěte - potvrzení dětského lékaře nebo čestné prohlášení (PDF) o řádném očkování dítěte spolu s kopií očkovacího průkazu

-  kopii rodného listu dítěte,           

-  cizinci doloží  dlouhodobý nebo permanentní pobyt v ČR, kartu zdravotníhopojištění, případně rodný list dítěte   

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte bude ověřovat MČ Praha 5 ve spolupráci s ředitelem školy a odborem evidence obyvatel.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na středu 13. května 2020 od 9.00 - 12,00 hod. po předchozí e-mailové domluvě.

Od 24. května 2020 budete postupně vyzýváni prostřednictvím vašeho emailu k převzetí  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO NAŠÍ MŠ, případně ke stažení Žádosti z důvodu přijetí do jiné MŠ. 

Seznam přijatých dětí  k předškolnímu vzdělávání  do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce nejpozději do 4. června 2020. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Praha 5- Smíchov, U Železničního mostu 2629 pro školní rok 2020/2021 (PDF)

 

 


CO BY MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED NÁSTUPEM DO MŠ
Znám své jméno, umím říct, jak se jmenuji, reaguji na zavolání.
Umím sám říct, co potřebuji, sdělit své potřeby.
Znám základní společenská pravidla - pozdravím, poprosím, poděkuji, respektuji dospělého a pokyny učitelky.
Umím sám použít toaletu - svléknout se a zase obléknout, pleny už nepoužívám.
omega replica Umím se sám obsloužit v umývárně - umýt si ruce mýdlem, použít ručník.
replica watches Umím se sám vysmrkat.
Umím se sám najíst lžící a pít ze skleničky (hrnečku, kelímku), vydržím sedět při jídle u stolu.
omega replica watches Umím se sám obléknout i svléknout (spodní prádlo, triko, kalhoty), sám obout a zout boty, popř. s malou dopomocí.
Poznám si svoje věci (oblečení, hračky).
Ujdu i delší vzdálenost, samozřejmě bez použití kočárku.

O konkrétních požadavcích na Vaše dítě se poraďte přímo v mateřské škole.
 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus