Výúčtování za školní rok 2019/2020 

 

Příjmy z
příspěvků

Výdaje Rozdíl/
zůstatek
      
Výtvarné potřeby do tříd
(říjen-květen)
 
 
Podzimní, zimní, velikonoční dílny  
 
Autobusy na výlety  
 
Vánoce, Mikuláš  
 

Podzimní setkání, MDD, čarodějnice,
zahradní slavnost

 
 
Výlety (červen), záhony,
trampolína kryt
 
 
Administrativa (ověřování podpisů)  
 
Celkem  
 

 


Při MŠ pracuje Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek Unie rodičů MSZELMOST, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se také zajímají o výchovu a vzdělávání svých dětí v MŠ, zajímají se o dění v MŠ, aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ; domlouvají se a zajišťují dárky pro děti v MŠ.


Kontaktní mail: unie.rodicu.p5@gmail.com
Kontaktní osoba: Klára Filipová, mobil: 777 241 288
Petra Filipová, mobil: 604 520 429                  

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s. pro  školní rok 2019/2020

Předsedkyně    Klára Filipová           
Místopředsedkyně   Petra Filipová         
Zástupci UR jednotlivých tříd   pí. Klára Filipová  modrá      

  pí. Alena Příhodová zelená      
    pí. Kamila Lohniská žlutá       
    pí. Gražyna Tlustá červená      
Člen   pí. Alena Příhodová  
   
Zástupci MŠ:  
 
 
ředitelka   Bc. Marie Poláková      
zástupkyně   Mgr. Šárka Kubátová   
 

 
 
 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd, pravidelně se scházejí společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů.


FOND UNIE RODIČŮ

Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2019 /2020
1.300,-/dítě/rok
1,050,-/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte

Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10.2019. 

Využití Fondu Unie rodičů:

- na nadstandardní potřeby do třídy
- na materiál pro tvořivé dílny
- na potřeby do tříd, které všechny děti denně využívají
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí


Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.


 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus