Výúčtování za školní rok 2017/2018

 

Příjmy z
příspěvků

Výdaje Rozdíl/
zůstatek
  125 060,- 119 797,- 5 263,-

     
Výtvarné potřeby do tříd
(říjen-květen)
  12 800,-  
Podzimní, zimní, velikonoční dílny   12 000,-  
Autobusy na výlety   26 100,-  
Vánoce, Mikuláš   29 381,-  

Podzimní setkání, MDD, čarodějnice,
zahradní slavnost

  22 620,-  
Výlety (červen), záhony,
trampolína kryt
  16 335,-  
Administrativa (ověřování podpisů)   561,-  
Celkem   119 797,-  


Při MŠ pracuje Unie rodičů MSZELMOST, z.s.

Spolek Unie rodičů MSZELMOST, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se také zajímají o výchovu a vzdělávání svých dětí v MŠ, zajímají se o dění v MŠ, aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učiteli, a vedením MŠ.


Kontaktní mail: unie.rodicu.p5@gmail.com
Kontaktní osoba: Lenka Svobodníková, mobil: 720 561 361 
Gražyna Tlustá, mobil: 777 704 816
                     

IČO: 22852824

Zástupci Unie rodičů MSZELMOST, z.s

Předseda   Lenka Svobodníková          
Místopředsedkyně   Gražyna Tlustá        
Zástupci UR jednotlivých tříd   pí. Surovcová modrá      

  pí. Popovová zelená      
    pí. Svobodníková žlutá       
    pí. Závodná červená      

 
 
   
Zástupci MŠ:  
 
 
ředitelka   Bc. Marie Poláková      
zástupkyně   Ivana Převorovská  
 

 
 
 

Členové Unie vystupují jako zástupci ostatních rodičů daných tříd, pravidelně se scházejí společně s vedením MŠ (vedení vystupuje jako partner a navrhovatel), plánují, co je potřeba udělat, kde pomoci, kam a na co uvolnit vybrané finance z Fondu Unie rodičů.


FOND UNIE RODIČŮ

Je tvořen z peněz rodičů všech dětí, které docházejí do naší MŠ, návrh na jeho výši je iniciován Unií rodičů.
Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy.

Odsouhlasená částka pro školní rok 2018/2019
1.300,-/dítě/rok
1,050,-/dítě/rok (2 a více dětí v MŠ - za každé dítě) 

Číslo účtu: 2200091882/2010 Fio Banka
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Poznámka: jméno, příjmení, barva třídy dítěte

Rodiče uhradí příspěvek UR MSZELMOST do 31.10.2018.

Využití Fondu Unie rodičů:

- na nadstandardní potřeby do třídy
- na materiál pro tvořivé dílny
- na potřeby do tříd, které všechny děti denně využívají
- na kulturní akce a jiné aktivity
- na výlety - hrazení autobusové dopravy
- na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
- na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy)
- na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí


Nástěnka pro rodiče s informacemi Unie rodičů je umístěna u vstupních dveří do školky a informace jsou zveřejňovány na webu v odkazu UNIE RODIČŮ.


 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus