Název:
Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
IČ: 70107726
Zřizovatel: Městská část Praha 5
Statutární orgán: Bc. Marie Poláková
Typ: Zařízení pro předškolní výchovu a vzdělávání s mimoškolními aktivitami pro děti
Počet dětí: 104 dětí
Počet tříd: 4 třídy

Červená - předškolní děti+OŠD - 26 dětí
Žlutá - předškolní děti+4,5-6 let - 26 dětí
Zelená - 4-5 let - 26 dětí
Modrá - 3-4 let - 26 dětí
Provozní doba: pondělí - pátek  6,30 - 17,30 hodin (vyzvednutí dítěte do 17,15 hodin)

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu 2629/4 je od 1.1.2001 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.


PROVOZ
Mateřskou školu řídí ředitelka, v době její nepřítomnosti ji zastupuje zástupkyně.
Ředitelka má pro rodiče vyhrazeny hodiny: každou lichou středu po telefonické domluvě.

Příchod dětí je nejlépe do 8,00 hodin.
Po předchozí dohodě s učitelkami, ředitelkou je možno vyjímečně přivést dítě později (pozdní příchod narušuje řízené činnosti).

Vyzvedávání dětí: po obědě v době od 12,40 - 13,15 hodin. Brána je do 12,40 hodin UZAVŘENA.
Odpoledne lze vyzvednout dítě dle potřeby od 15,00 - 17,15 hodin.

Naše MŠ je rodičům otevřená, jsou vítání v prostorách tříd (po dodržení hygienických norem), mohou usnadnit adaptaci dítěte v MŠ svým pobytem, mohou se angažovat v Unii rodičů a podílet se aktivně na dění v mateřské škole.


 
ZŘIZOVATEL

Městská část PRAHA 5

Zdravá pětka

EKOLOGIE

EKOLOGIE

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Prima vizus